هاست سی پنل انگلیس
 • Product 1

  CP1

  • 200 MB فضا
  • 5 GB پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود کاربر FTP
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود زیر دامنه
  فقط
  44,700/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  CP2

  • 500 MB فضا
  • 10 GB پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود کاربر FTP
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود زیر دامنه
  فقط
  74,700/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  CP3

  • 1000 MB فضا
  • 20 GB پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود کاربر FTP
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود زیر دامنه
  فقط
  104,700/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  CP4

  • 2000 MB فضا
  • 40 GB پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود کاربر FTP
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود زیر دامنه
  فقط
  134,700/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  CP5

  • 3000 فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود کاربر FTP
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود زیر دامنه
  فقط
  164,700/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  CP6

  • نامحدود فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود کاربر FTP
  • نامحدود ایمیل
  • نامحدود زیر دامنه
  فقط
  194,700/mo
  سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution