2,500
ماهانه
G1
میزان فضا
200مگابایت
پهنای باند ماهانه
5گیگابایت
پردازشگر
1هسته
Ram
128مگابایت
تعداد بازدید در لحظه
5
استفاده Mysql از CPU
4هسته
3,000
ماهانه
G2
میزان فضا
500مگابایت
پهنای باند ماهانه
10گیگابایت
پردازشگر
1هسته
Ram
128مگابایت
تعداد بازدید در لحظه
5
استفاده Mysql از CPU
4هسته
6,000
ماهانه
G3
میزان فضا
1000مگابایت
پهنای باند ماهانه
20گیگابایت
پردازشگر
1هسته
Ram
128مگابایت
تعداد بازدید در لحظه
5
استفاده Mysql از CPU
4هسته
11,000
ماهانه
G4
میزان فضا
2000مگابایت
پهنای باند ماهانه
40گیگابایت
پردازشگر
1هسته
Ram
128مگابایت
تعداد بازدید در لحظه
5
استفاده Mysql از CPU
4هسته

Powered by WHMCompleteSolution