هاست لینوکس ارزان
 • Product 1

  Start1

  • 50 MB فضا
  • 5 GB پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • 1 دیتابیس
  • 2 کاربر FTP
  • 50 Email Account
  • 10 Subdomain
  • 2 Park Domain
  • 0 Addon Domain
  всего
  19,900/yr
  Заказать
 • Product 2

  Start2

  • 100 MB فضا
  • 8 GB پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • 2 دیتابیس
  • 4 کاربر FTP
  • 100 Email Account
  • 20 Subdomain
  • 4 Park Domain
  • 0 Addon Domain
  всего
  29,900/yr
  Заказать
 • Product 3

  Start3

  • 200 MB فضا
  • 14 GB پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • 4 دیتابیس
  • 6 کاربر FTP
  • 200 Email Account
  • 30 Subdomain
  • 6 Park Domain
  • 0 Addon Domain
  всего
  49,900/yr
  Заказать
 • Product 4

  Start4

  • 400 MB فضا
  • 18 GB پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • 6 دیتابیس
  • 10 کاربر FTP
  • 300 Email Account
  • 40 Subdomain
  • 10 Park Domain
  • 1 Addon Domain
  всего
  65,000/yr
  Заказать
 • Product 5

  Start5

  • 800 MB فضا
  • 22 GB پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • 8 دیتابیس
  • 15 کاربر FTP
  • 400 Email Account
  • 50 Subdomain
  • 15 Park Domain
  • 1 Addon Domain
  всего
  79,900/yr
  Заказать
 • Product 6

  Start6

  • 1600 MB فضا
  • 26 GB پهنای باند
  • Cpanel کنترل پنل
  • 10 دیتابیس
  • 20 کاربر FTP
  • 600 Email Account
  • 60 Subdomain
  • 20 Park Domain
  • 2 Addon Domain
  всего
  99,000/yr
  Заказать

Powered by WHMCompleteSolution